Dünya'da Ve Türkiye'de Robotik Teknoloji

IFR istatistiklerine göre dünyada 2013 sonu itibarıyla 1.3 - 1.6 milyon civarında endüstriyel robot bulunmaktadır. Bu sayının 2017 sonuna kadar 1,95 milyona ulaşması beklenmektedir. Yine IFR verilerine göre 2011 yılında dünya çapında endüstriyel robot pazarı 8.5 USD milyarlık bir hacme ulaşmıştır. Yazılım, çevre birimleri, sistem mühendisliği ve hizmet kalemleri ile birlikte tüm robotik pazarının hacminin 25.5 USD milyara ulaşmış olduğu hesaplanmaktadır. Japon hükümeti, ülke çapında robotik piyasasının 2006 yılında 5.2 USD milyardan 2010 yılında 26 USD milyara, 2025 yılında ise 70 USD milyara erişeceğini öngörmektedir. 2005 yılı itibarıyla 370.000 civarında endüstriyel robotun bulunduğu ülkede, 2007 yılında uygulamaya konulan endüstri yol haritası uyarınca, 2025 yılında 1 milyon endüstriyel robotluk bir sanayi envanteri hedeflenmektedir.